arterioskleroza


arterioskleroza
/ med arteriosclerosis(-0 ateroskleroza); hardening of the arteries, hardened arteries
* * *
• arterio-sclerosis

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • arterioskleroza — arterioskleróza ž DEFINICIJA v. ateroskleroza …   Hrvatski jezični portal

  • arterioskleroza — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. arteriosklerozazie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} patologiczny stan układu krążenia charakteryzujący się grubieniem i zmniejszaniem elastyczności ścian tętnic, co utrudnia swobodny przepływ krwi; miażdżyca <płac. z …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • artêrioskleróza — e ž (ē ọ̑) poapnitev in otrdelost arterij: že nekaj let ga muči arterioskleroza …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • arterioskleroza — ż IV, CMs. arteriosklerozazie, blm med. «miażdżyca tętnic, przede wszystkim wieńcowych, mózgowych i aorty; zwyrodnienie powstające głównie wskutek osadzania się w ściankach tętnic złogów zwapniającego się tłuszczu; objawia się twardnieniem tkanki …   Słownik języka polskiego

  • arteriosklerotyczny — przym. od arterioskleroza Dolegliwości arteriosklerotyczne …   Słownik języka polskiego

  • arteroskleroza — ż IV, CMs. arterosklerozazie, blm → arterioskleroza …   Słownik języka polskiego

  • miażdżyca — ż II, DCMs. miażdżycacy, blm «stwardnienie tętnic, głównie wieńcowych, mózgowych i aorty; schorzenie polegające na odkładaniu się na ściankach tętnic złogów zwapniającego się tłuszczu, zwężającego światło naczyń; arterioskleroza, skleroza» …   Słownik języka polskiego

  • ateroskleroza — ateroskleróza ž DEFINICIJA pat. bolest taloženja masnih tvari i kalcija na stijenkama krvnih žila; arterioskleroza ETIMOLOGIJA nlat. atherosclerosis, v. aterom (2) + v. skleroza …   Hrvatski jezični portal

  • miażdżyca — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc, blm, med. {{/stl 8}}{{stl 7}} choroba zwyrodnieniowa tętnic prowadząca do zwężenia lub zamknięcia światła naczyń na skutek odkładania się złogów zwapniającego się tłuszczu na ściankach tętnic; arterioskleroza,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień